หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายณัฐวุฒิ บุญลือ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่    จ.ชลบุรี
นายนัฐพงษ์ แสวงหาทรัพย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่    จ.ชลบุรี
นางสาวศิริรัุตน์ พันธ์รอด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นายเอกชัย ไทยเจริญ
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นางบุญฉลอง พิพัฒน์ชัยกิจ
ตำหแน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
นางสาวคนึงนิตย์ ป้อมทะเล
ตำหแน่ง : บุคลากรสนับสนุนการสอน
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.เทศบาลทับช้าง ๑    จ.จันทบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,364,281 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,316,643 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,443,333 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,327,403 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,311,368 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,197,678 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,118,416 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,095,153 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,008,125 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 975,258 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 967,374 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 923,023 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 921,932 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี | 26 มิ.ย. 57
ชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด สารคดี "ครอบครัวนี้ที่หนูชอบ"
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 24 ก.ย. 57
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารไม่ประจำทาง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 24 ก.ย. 57
เชิญชมสารคดี ครอบครัวนี้ที่หนูชอบ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 24 ก.ย. 57
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของมนุษย์ จ.กาญจนบุรี มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 24 ก.ย. 57
นโยบายการสอนวิชาประวัติศาสตร์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 ก.ย. 57
วันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 กำหนดสอบวัดผลระหว่างปี (ภาคเรียนที่ 1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 24 ก.ย. 57
รับโล่ห์รางวัล โครงการมหิงสาสายสืบ
โรงเรียนวังวิเศษ | 24 ก.ย. 57
วันที่ 26 กันยายน 2557 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง จะมีการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 เครื่อข่ายที
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง | 24 ก.ย. 57
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2557
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 24 ก.ย. 57
ขอเรียญเชิญผู้บริหารสถานศึกษาประชุม ในวันที่ 24 กย.57 เวลา 13.30 น. ณหอประชุมอำเภอบัวใหญ่หลังใหม่
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา | 23 ก.ย. 57
จัดพิธีให้นักเรียนแสดงมุทิตาจิตคารวะครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 23 ก.ย. 57
การอบรม English Day Camp นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 20 กันยายน 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 23 ก.ย. 57
งานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 18 กันยายน 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 23 ก.ย. 57
อบรมนักเรียนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม วันที่ 17 กันยายน 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 23 ก.ย. 57
เว็บไซต์ ให้ข้อมูลรายละเอียด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร่
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 23 ก.ย. 57
บรรยากาศ คณะกรรมการ การตรวจเยี่ยม และประเมิน พัฒนาการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 23 ก.ย. 57
โรงพยาบาลเปาโลฯ มอบสื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 23 ก.ย. 57
รองชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับม.1-3
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 23 ก.ย. 57
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน Speech Impromptu ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 23 ก.ย. 57
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันStory Telling ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) และ ระดับ ม.1-3
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 23 ก.ย. 57
ชนะเลิศเหรียญทอง การตอบปัญหาสุขภาพ ระดับช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6 และระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 23 ก.ย. 57
เหรียญทอง อันดับที่ 4 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 23 ก.ย. 57
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันแอโรบิก ระดับ.1-3
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 23 ก.ย. 57
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 23 ก.ย. 57
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 23 ก.ย. 57
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวชลลิกา ธรรมเกตุ
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 08 ก.ย. 57
รองชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันภาพฉีกปะ ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 23 ก.ย. 57
รองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 23 ก.ย. 57
ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานประกอบท่านทาง ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 23 ก.ย. 57
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 23 ก.ย. 57
มุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ | 23 ก.ย. 57
งานเกษียณอายุราชการ ครูกระชด วิริต 25 กันยายนนี้
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ | 23 ก.ย. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.พัชราภรณ์ เขจรศาสตร์
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 23 ก.ย. 57
ประกาศแจกนมพร้อมดื่ม ภาคเรียนที่ ๑/๕๗
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 ก.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านหนองบัว | 23 ก.ย. 57
กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 23 ก.ย. 57
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 29-30 ก.ย. 2557 คลิกดูตารางสอบ
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 23 ก.ย. 57
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 23 ก.ย. 57
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2557
โรงเรียนบ้านพร้าว | 23 ก.ย. 57
โรงเรียนบ้านพร้าวเป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ เมือง3 เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านพร้าว | 23 ก.ย. 57
รายงานผลการตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 23 ก.ย. 57
แผนที่ การจัดการแข่งขัน นักบินน้อย สพฐ.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี | 23 ก.ย. 57
แผนผังโรงเรียนวัดคลองขุนศรี
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี | 23 ก.ย. 57
ตัวแทนเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียนชายแดนใต้ ครั้งที่6 จังหวัดสตูล
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 22 ก.ย. 57
ทักษะวิชาการระดับศูนย์เครือข่ายแม่ลาน
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 22 ก.ย. 57
ศรีรัตนะเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) | 22 ก.ย. 57
22 ก.ย 57 จิตอาสาของกลุ่มต้นกล้าและ นศ.ราชภัฎ
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 22 ก.ย. 57
กำหนดการหลังสอบปลายภาค
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 22 ก.ย. 57
เกาะติด เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 อินชอนเกมส์ ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ของเรากันด้
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา | 22 ก.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ 1/620 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th