หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
นางนภาพร เจริญผล
ตำหแน่ง : รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านน้ำลักใต้    จ.น่าน
นายบุญส่ง ก่ำสระน้อย
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เสิงสาง    จ.นครราชสีมา
นางปรารถนา บาลี
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
นางณัฐณมนต์ ไฉไลสุขสมบัติ
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
นายสนใจ พละศักดิ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางจุฑาภัค มีฉลาด
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เสนานิคม    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,309,449 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,893,260 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,785,943 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,504,042 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,429,606 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,254,403 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,103,433 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,857,891 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,811,479 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,810,030 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,603,624 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,554,852 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,515,474 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,508,517 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,479,297 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,470,476 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ตารางเรียน 2/2559
โรงเรียนวังวิเศษ | 25 ต.ค. 59
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนวังวิเศษ | 25 ต.ค. 59
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องเรียนอาคารแบบ ป.1ก. และโรงฝึกงาน
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม | 21 ต.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการกำหนดราคากลาง ในการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
โรงเรียนภูพระวิทยาคม | 25 ต.ค. 59
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 25 ต.ค. 59
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 25-27 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 25 ต.ค. 59
วารสารประจำเดือนกันยายน 2559
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์) | 25 ต.ค. 59
วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2559
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์) | 25 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา | 25 ต.ค. 59
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสิรินคริสเตียน | 25 ต.ค. 59
ดูผลการเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 25 ต.ค. 59
ดูผลการเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 25 ต.ค. 59
"พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา (2)" 9 JUNE 2016
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม | 25 ต.ค. 59
รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 25 ต.ค. 59
ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นม.2|3|5|6
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม | 25 ต.ค. 59
ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสายธรรม | 25 ต.ค. 59
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 12-14 ตุลาคม 2559
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 24 ต.ค. 59
ถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 23 ต.ค. 59
ดูผลการเรียนระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 25 ต.ค. 59
ดูผลการเรียนระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 25 ต.ค. 59
แบบรายงานสรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2559-2560 (ไฟล์word)
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 25 ต.ค. 59
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนภูพระวิทยาคม | 25 ต.ค. 59
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 24 ต.ค. 59
16 ต.ค 59 กลุ่มเฟืองทอง 29 วิทยาลัยเทคนนิคพิษณุโลก มอบทุนการศึกษาให้ทั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 24 ต.ค. 59
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านซับตารี | 23 ต.ค. 59
วันที่ 23 ต.ค.2559 นายวิมล แปงติ๊บ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบ
โรงเรียนแม่สอด | 23 ต.ค. 59
แจ้งกำหนดการ วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 23 ต.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการครู กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 23 ต.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 23 ต.ค. 59
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2559
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 22 ต.ค. 59
เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 สพป.ชลบุรี เขต 3 http://www.central66.sillapa.net/sp-cbi
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) | 22 ต.ค. 59
ประกาศ นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้ที่เมนู "ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559"
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 22 ต.ค. 59
ขอแจ้งเลื่อนการจัดงาน "ราตรี ฟ้า - ขาว" ประจำปี ๒๕๕๙
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 22 ต.ค. 59
เอกสารประกอบการประชุมทางไกล ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 22 ต.ค. 59
โรงเรียนวัดขรัวช่วยเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนวัดขรัวช่วย | 21 ต.ค. 59
กำหนดการเปิดภาคเรียน 2/2559
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 21 ต.ค. 59
ประกาศ ผลสอบคัดเลือก ครูคณิตศาสตร์ 2 ตำแหน่ง
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 21 ต.ค. 59
1-2 พ.ย. 59 เข้าคายลูกเสอ-ยุวกาชาด
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 21 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 21 ต.ค. 59
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ประกาศผลรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา วิชาเอกภาษาไทยหร
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ | 21 ต.ค. 59
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาไทย
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ | 21 ต.ค. 59
เลื่อนการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 21 ต.ค. 59
ประกาศ เรื่องการคัดเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติการสอน
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 21 ต.ค. 59
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ขั้นตอนตามรูปด้านบน
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 21 ต.ค. 59
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 21 ต.ค. 59
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 25 พฤศจิการยน 2559
โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ | 21 ต.ค. 59
รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 21 ต.ค. 59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 21 ต.ค. 59
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ)
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 21 ต.ค. 59
วันที่ 4 - 5 พ.ย. 59 นักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมที่ สพป.พล.1
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ | 20 ต.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ 1/627 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th