หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายธีระ อ่ำพูล
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลพิษณุโลก    จ.พิษณุโลก
นายอาทิตย์ พึ่งดี
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
เด็กหญิงวนิดา รัตนเพชร
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
เด็กหญิงอาทิติยา คำจิตร์
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
เด็กหญิงสุวิมล ธนาชัย
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
นางสาวจิลลาภัทร อ่อนมีคุณ
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : คณะกรรมการสภานักเรียน
ร.ร.บ้านวังกกเดื่อ    จ.เลย
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,352,222 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,313,591 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,417,281 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,259,760 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,243,075 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,162,913 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,089,150 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,040,448 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 969,213 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 948,533 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 935,386 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 896,519 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 887,940 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูลิขิต สุเมธานุสรณ์ ผู้รับรางวัล คุรุสดุดี ปี 2557
โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา) | 02 ก.ย. 57
2ก.ย57 กิจกรรมได้รับริจาคโต๊ะคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 02 ก.ย. 57
ขอบคุณ คุณครูถนอม สุริพันธ์ พร้อมบุตร ธิดา จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและแจกอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 02 ก.ย. 57
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา รายการ Amazing Math
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 02 ก.ย. 57
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ มอบรางวัล การวาดภาพตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 02 ก.ย. 57
การสอบ Oxford Young ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 02 ก.ย. 57
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา | 02 ก.ย. 57
ตัวแทนฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ ๑๒ ปี
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 02 ก.ย. 57
การประกวดราคาอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนบ้านลุงปุง | 02 ก.ย. 57
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 02 ก.ย. 57
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา เข้ารับเกียรติบัตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 02 ก.ย. 57
อบต. เขาวิเศษ จัดแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวังวิเศษ | 02 ก.ย. 57
อบต. เขาวิเศษ จัดอบรมโครงการ ปรองดองสมานฉันท์ ให้กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ
โรงเรียนวังวิเศษ | 02 ก.ย. 57
โรงพยาบาลวังวิเศษ จัดอบรมการตรวจมะเร็งเต้านม
โรงเรียนวังวิเศษ | 02 ก.ย. 57
โรงพยาบาลวังวิเศษ จัดอบรมการแปรงฟันให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1
โรงเรียนวังวิเศษ | 02 ก.ย. 57
การแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 2-5 กันยายน 2557
โรงเรียนบ้านคูบ | 02 ก.ย. 57
ขออภัยขณะนี้โรงเรียนกำลังปรับปรุงระบบบหมายเลขติดต่อ. กรุณาติดต่อได้เบอร์ 038446281
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร | 02 ก.ย. 57
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | 02 ก.ย. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2557
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 02 ก.ย. 57
มอบแท็ปเล็ต
โรงเรียนบ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) | 02 ก.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันวิชาการระดับเขต เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาคเหนือ
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 02 ก.ย. 57
ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้สนใจทกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการ วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2557 3-4 กันยายน2557
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 02 ก.ย. 57
ขอเชิญร่วมงาน กีฬากลุ่มบางปูเกมส์ วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557
โรงเรียนคลองบางปู | 02 ก.ย. 57
กิจกรรมปลูกป่า โรงเรียนบ้านคูบ 29 สิงหาคม 2557
โรงเรียนบ้านคูบ | 02 ก.ย. 57
ผอ.สพม.13 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ
โรงเรียนวังวิเศษ | 02 ก.ย. 57
ประชุมครูที่ปรึกษา เพื่ออบรมการจัดทำข้อมูลระบบดุแลชวยเหลือนักเรียน
โรงเรียนวังวิเศษ | 02 ก.ย. 57
การติดตั้งเนื้อหาชั้น ม.2 Tablet SD08
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 02 ก.ย. 57
แบบประเมิน SDQ สำหรับ ผู้ปกครองประเมินนักเรียน
โรงเรียนวังวิเศษ | 02 ก.ย. 57
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลัก
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ | 02 ก.ย. 57
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 27 ส.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 02 ก.ย. 57
กิจกรรมการพับกระดาษประกอบเรื่องราว
โรงเรียนบ้านดอนยาง | 01 ก.ย. 57
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” | 01 ก.ย. 57
กิจกรรมประกวดร้องเพลงวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านดอนยาง | 01 ก.ย. 57
รพ.กส.ฝ่ายทันตกรรม ได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาฟัน
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 01 ก.ย. 57
ประมวลผลรูปภาพการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 7 ในวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2557
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 01 ก.ย. 57
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรได้ 7 ทอง 2 เงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ปี 2557
โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร | 01 ก.ย. 57
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับอนุบาล ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 01 ก.ย. 57
ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 01 ก.ย. 57
สรุปการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 01 ก.ย. 57
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นในโรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ | 01 ก.ย. 57
คำสั่งเวรกันยายน 2557
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 01 ก.ย. 57
แจ้งทำสัญญา
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 01 ก.ย. 57
กิจกรรม English Camp 57
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน (โรงเรียนดีศรีตำบล) | 01 ก.ย. 57
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่1/2557 วันที่ 22-26 กันยายน 2557
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 01 ก.ย. 57
ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ก.ย. 57
กำหนดการขอรับทุนสนับสนุนสาธารณประโยชน์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ก.ย. 57
ประกาศสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ก.ย. 57
การจำหน่ายนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ก.ย. 57
การจำหน่ายนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ก.ย. 57
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 ก.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ 1/610 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th