หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางเจริญลักษณ์ ใจเกื้อ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ตวงพรวิทยา    จ.ปทุมธานี
นางสาวพรนิภา อินทนนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดบึงเหล็ก    จ.นครพนม
นายคมสันต์ วงศ์สุรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านซับตารี    จ.จันทบุรี
นายคมสันต์ วงศ์สุรินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน
ร.ร.บ้านซับตารี    จ.จันทบุรี
นางสาวชุติกาญจน์ รัตนมณีไพศาล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสายชั้นอนุบาล
ร.ร.เทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)    จ.เชียงใหม่
นางสาวนิตยา อุดมสรรพเจริญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหนองผักหนาม    จ.สระแก้ว
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,528,443 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,910,453 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,600,888 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,589,350 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,413,015 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,356,822 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,288,964 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,225,962 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,185,652 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,113,105 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,079,796 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,070,027 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,061,212 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ต้อนรับนายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ รอง ผอ.รร.บ้านเจดีย์โคะ มารับตำแหน่ง รอง ผอ.รร.บ้านท่าอาจ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 28 ก.พ. 58
ข่าวสารต่าง ๆ
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 28 ก.พ. 58
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ.
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 28 ก.พ. 58
ผอ.สุริยา โนนเสนา เดินทางรับมอบโล่สถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข ที่หอประชุมคุรุรสภา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 28 ก.พ. 58
ต้อนรับครู ศุภรัตน์ ชำนิธุระการ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 28 ก.พ. 58
อบรมสร้างศูนย์การเรียนรู้ป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษาสีขาว โดยครูงามจิตหลำเบ็ญสะ 15-21 มีนาคม2557
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 28 ก.พ. 58
กำหนดสอบปลายปี วันที่ 12-13 มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 28 ก.พ. 58
ประเมินเชิงประจักษ์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผอ.ประเสริฐ รุจิรา ในวันที่ 10 มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 28 ก.พ. 58
CSB LIFE นำเงินมาบริจาคให้โรงเรียนซื้อที่ดิน100,000 บาท ในวันที่ 7 มีนาคม2557
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 28 ก.พ. 58
กำหนดสอบ LAS นักเรียนชั้น ป.2,4,5 ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2557 ม. 1,2 ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 28 ก.พ. 58
ประกาศรับสมัตรนักเรียน
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 28 ก.พ. 58
กำหนดการกิจกรรมหลังสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 28 ก.พ. 58
ปฏิทินการเรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อม
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 28 ก.พ. 58
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องอ
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 28 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 28 ก.พ. 58
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 28 ก.พ. 58
สอบราคาจ้าง จัดทำและปรับปรุงห้องประชุม
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537) | 28 ก.พ. 58
สอบราคา ซื้อเครื่องดนตรี
โรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติปี2537) | 28 ก.พ. 58
โรงเรียนบ้านแม่นะ มีความประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
โรงเรียนบ้านแม่นะ | 28 ก.พ. 58
รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม | 28 ก.พ. 58
ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 28 ก.พ. 58
ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา2558
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 28 ก.พ. 58
ร่วมกิจกรรเมืองทองธานี 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนบ้านคูบ | 28 ก.พ. 58
วันมาฆบูชา
โรงเรียนประโดกสามัคคี | 27 ก.พ. 58
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมโรงอาหาร
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 27 ก.พ. 58
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) | 27 ก.พ. 58
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ | 27 ก.พ. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 27 ก.พ. 58
คำสัง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 27 ก.พ. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (อ.1) ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 27 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 27 ก.พ. 58
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ | 27 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 27 ก.พ. 58
ประกาศ ผลการทดสอบความรู้พื้นฐานในการเข้าเรียนชั้นป.4 ห้องเรียนพิเศษ (สำรอง)
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 27 ก.พ. 58
ประกาศ ผลการทดสอบความรู้พื้นฐานในการเข้าเรียนชั้นป.4 ห้องเรียนพิเศษ (ต่อ)
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 27 ก.พ. 58
ประกาศ ผลการทดสอบความรู้พื้นฐานในการเข้าเรียนชั้นป.4 ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 27 ก.พ. 58
ประกาศ ผลการทดสอบความรู้พื้นฐานในการเข้าเรียนชั้นป.1 ห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 27 ก.พ. 58
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
โรงเรียนเมืองหลังสวน | 27 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 27 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 27 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Gifted English รอบที่ 2
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 27 ก.พ. 58
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป.สร.เขต2
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 27 ก.พ. 58
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ งบ 1,855,000 บาท
โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 27 ก.พ. 58
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องเรียน ทางเดินเท้าและภูมิทัศน์ งบ 300,000 บาท
โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 27 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 27 ก.พ. 58
ประกาศโรงเรียน ชุมชนประชาสามัคคี
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี | 27 ก.พ. 58
ประกาศนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเรียน ห้องเรียน MEP ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 27 ก.พ. 58
ปฏิทินปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 27 ก.พ. 58
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสันติสุขพ
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 27 ก.พ. 58
รับสมัครนักเรียนประจำ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 27 ก.พ. 58
กำลังแสดงหน้าที่ 1/662 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th