หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวสมฤดี เชิดกายเพชรา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : บุคลากรในโรงเรียน
ร.ร.บ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ )    จ.จันทบุรี
จิตนา วารีกุล
ตำหแน่ง : อาจารย์พิเศษ
กลุ่ม : อาจารย์พิเศษ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
นางสาวอาซูรา เจ๊ะอุมา
ตำหแน่ง : ครูสอนวิิชาภาษาอังกฤษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.สอนศาสนาศาสนูปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
อนุชา สุธีรกานต์
ตำหแน่ง : ครูสอนวิชาศิลปและดนตรี
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.สอนศาสนาศาสนูปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
บัสรี เบ็ญกอหลี
ตำหแน่ง : ครููสอนศาสนา
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯอิสลามศึกษา
ร.ร.สอนศาสนาศาสนูปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายสุกรี ดอคา
ตำหแน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกาาและพลศึกษา
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สอนศาสนาศาสนูปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,384,926 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,322,149 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,467,658 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,418,918 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,382,238 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,247,099 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,164,822 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,151,727 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,054,213 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,021,204 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 994,322 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 956,634 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 953,656 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 884,304 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การอบรมจริยธรรม 15-16 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 21 ต.ค. 57
ประกาศโรงเรียนสภาราชินี 2
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 21 ต.ค. 57
ตารางสอบ GAT PAT 2558 มาแล้วจ้า....
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม | 20 ต.ค. 57
การส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 20 ต.ค. 57
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบชนิดเขียนตอบตามแนวการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA)
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 20 ต.ค. 57
ขอขอบพระคุณ กรรมการผู้จัดการบริษัท อารีย์อภิรักษ์ จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรีย
โรงเรียนวัดโคก | 20 ต.ค. 57
ขอขอบพระคุณ กรรมการผู้จัดการบริษัท อารีย์อภิรักษ์ จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ป้ายประชาสัมพันธ์โรง้รีย
โรงเรียนวัดโคก | 20 ต.ค. 57
นักศึกษาจากหอการค้าปทุมธานี จะมาช่วยสอนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอาเซี่ยน ให้กับนักเรียนชั้นประถมปลาย
โรงเรียนวัดโคก | 20 ต.ค. 57
วิทยากรภายนอกจากค่ายนักบุญมาร์โกและโรงเรียนเซนฟรังซิสเซเวียร์ มาช่วยสอนเสริมความรู้ในหมวดวิชาต่างๆ
โรงเรียนวัดโคก | 20 ต.ค. 57
เรื่องการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่2/2557
โรงเรียนวัดโคก | 20 ต.ค. 57
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดโคก | 20 ต.ค. 57
กำหนดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2557
โรงเรียนวัดโคก | 20 ต.ค. 57
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก | 20 ต.ค. 57
การเข้าระบบอินเทอร์เน็ต WiFi โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 20 ต.ค. 57
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 20 ต.ค. 57
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 20 ต.ค. 57
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องผลการคัดเลือกครูต่างประเทศ
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์) | 20 ต.ค. 57
โต๊ะเก้าอี้
โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ | 20 ต.ค. 57
ห้องเรียน
โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ | 20 ต.ค. 57
ใบสมัคร ครู ไอที
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 | 20 ต.ค. 57
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กพิเศษ และเด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 20 ต.ค. 57
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ (ครูIT) ประจำโรงเรียนต้นแบบทรูปล
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 | 20 ต.ค. 57
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64
โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า | 20 ต.ค. 57
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ต.ค. 57
กวดขันไม่ให้นักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ต.ค. 57
การแข่งขันน้ำดื่มสิงห์แอโรบิก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ต.ค. 57
รายงานผลมาตรฐานนมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 20 ต.ค. 57
7 ระวังภัยสำหรับผู้หญิง : วิธีป้องกันภัยสำหรับผู้หญิง ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา แนะนำค่ะ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 19 ต.ค. 57
ประกาศเปิดเรียน
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 19 ต.ค. 57
โรงเรียนเปิดวันที่3 พฤศจิกายน 2557
โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 19 ต.ค. 57
เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 19 ต.ค. 57
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคื
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 19 ต.ค. 57
นักเรียนการศึกษาพิเศษโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ร่วมแข่งขันกีฬาพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กพิเศษ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 19 ต.ค. 57
ว่าที่พ.ต. พงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์ ร่วมงานเลี้ยงที่ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์ 18 ต.ค.58
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 18 ต.ค. 57
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (world class standard school) ณ รัฐปีนัง. ประเทศมาเลเซีย
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 18 ต.ค. 57
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 | 17 ต.ค. 57
สรุปตัวแทนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64
โรงเรียนบ้านโกรกลึก | 17 ต.ค. 57
แผนที่ สถานที่แข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่
โรงเรียนบ้านโกรกลึก | 17 ต.ค. 57
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558
โรงเรียนวัดควนเมา | 17 ต.ค. 57
ข่าวการเปิดรับสมัครนักเรียนเพิ่ม ปีการศึกษา 2/2557
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 17 ต.ค. 57
เปิดตัวแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์วิถีชุมชน และผ้าทอกะเหรี่ยงประยุกต์ 22 ตุลาคม 2557
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 17 ต.ค. 57
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 17 ต.ค. 57
ข่าวทรูปลูกปัญญา
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส | 17 ต.ค. 57
การประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 17 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ในวันที่ 20 ต.ค.57 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ใต้อาคาร 3
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 17 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 17 ต.ค. 57
นักเรียนเข้าค่ายดนตรี-นาฏศิลป์ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องศรีบุ่งคล้า
โรงเรียนบุ่งคล้านคร | 17 ต.ค. 57
ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนบ้านวังรี | 16 ต.ค. 57
ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนบ้านวังรี | 16 ต.ค. 57
ร.ร.ธรรมโฆษิตวิทยา ร่วมสืบสานประเพณีไหลเรือไฟประจำปี 2557
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา | 16 ต.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ 1/630 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th