หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวชลธิชา ศิริอมรพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายวิภาค จันทร์เงิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางสาวกัญญ์พิชญา ยังดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางธนัญญา เจียมศรีพงษื
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ประถมนนทรี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวศรสุดา ชูพันธ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านเชียงยืน    จ.มหาสารคาม
นางสาวสุนันทา สุวินัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านทุ่งส่าย    จ.ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,564,601 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,994,775 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,636,340 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,629,692 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,443,484 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,380,304 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,250,470 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,219,845 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,133,872 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,117,369 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,113,139 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,093,914 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผลสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ป.4 ห้อง3
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 30 มี.ค. 58
ผลสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ป.5 ห้อง1
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 30 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 30 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีดุริยางค์
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 30 มี.ค. 58
ผลสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ป.5 ห้อง2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 30 มี.ค. 58
ผลสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ป.5 ห้อง3
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 30 มี.ค. 58
ผลสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ป.6 ห้อง1
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 30 มี.ค. 58
ผลสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ป.6 ห้อง2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 30 มี.ค. 58
ผลสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ป.6 ห้อง 3
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 30 มี.ค. 58
กำหนดการสอบคัดเลือกครู ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบำรุงวิทยา | 30 มี.ค. 58
ผลสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ม.1 ห้อง1
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 30 มี.ค. 58
ผลสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ม.1 ห้อง 2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 30 มี.ค. 58
ผลสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ม.1 ห้อง 3
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 30 มี.ค. 58
ผลสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ม.2 ห้อง1
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 30 มี.ค. 58
ผลสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ม.2 ห้อง2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 30 มี.ค. 58
ผลสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ม.2 ห้อง3
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 30 มี.ค. 58
ผลสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ม.3 ห้อง1
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 30 มี.ค. 58
ผลสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ม.3 ห้อง2
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 30 มี.ค. 58
ผลสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ม.3 ห้อง3
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 30 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 30 มี.ค. 58
ผลการสอบรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 30 มี.ค. 58
ประชุมคณะครูปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 30 มี.ค. 58
ประกาศการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน | 30 มี.ค. 58
ประกาศรับสมัคร ครูวัดผลประเมินผล ในปีการศึกษา2558
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 มี.ค. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 30 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 30 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 30 มี.ค. 58
:: ร.ร.บ้านดอนไทรงาม :: สรุปผลการดำเนินงาน ร.ร.ต้นแบบทรูปลูกปัญญา ปี 2557
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม | 29 มี.ค. 58
ตารางสอบวัดมาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ชั้น ม. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนโพนทองวิทยายน
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 29 มี.ค. 58
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านท่านุ่น | 29 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2557
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม | 29 มี.ค. 58
การตรวจเช็คเกรดออนไลน์
โรงเรียนบ้านหนองพลวง | 29 มี.ค. 58
กำหนดเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านหนองพลวง | 29 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1และม.4 ปี 2558
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม | 29 มี.ค. 58
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ๑ เมษายน - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 29 มี.ค. 58
บัญชีรายการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2558 แนบท้ายประกาศสอบราคา
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 29 มี.ค. 58
ประกาศผลการทดสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนโพนทองวิทยายน
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 29 มี.ค. 58
เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 29 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 29 มี.ค. 58
แบบบันทึกจุดแน้น
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 29 มี.ค. 58
เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนหัสดีศึกษา | 29 มี.ค. 58
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวังวิเศษ | 29 มี.ค. 58
รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น/ร.ร ดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 29 มี.ค. 58
สพม.๕ ; จังหวัดอ่างทอง เป็นเจ้าภาพศิลปหัตถกรรมนีกเรียน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 29 มี.ค. 58
วันเกียรติยศ 58
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 29 มี.ค. 58
นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่เมนูซ้ายมือด้านล่างของเว็บไซต์
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 28 มี.ค. 58
หนังสือมอบอำนาจ
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 28 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบการจัดห้องเรียน ม.1
โรงเรียนธงธานี | 28 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ เลือกเรียนห้องเรียน EIS
โรงเรียนเสิงสาง | 28 มี.ค. 58
ปฏิทินรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 28 มี.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ 1/678 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th