หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
นางสาวมณฑา นาคพันธ์ุ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์    จ.สุราษฎร์ธานี
นาสาวพรรทิวา ธรฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสุรินทร์ธร วัฎฎกะโปดก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์    จ.สุราษฎร์ธานี
นางจุไรวัลย์ เรืองสังข์
ตำหแน่ง : อัตราจ้าง
กลุ่ม : ครูพี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    จ.ชุมพร
นางสาววิชุตา ยังศรีนาค
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    จ.ชุมพร
นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    จ.ชุมพร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,186,726 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,856,217 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,742,681 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,448,414 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,366,670 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,186,226 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,081,367 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,812,525 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,775,975 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,765,753 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,579,844 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,504,813 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,492,966 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,464,944 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,449,691 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,435,985 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
งานมุทิตาจิต คุณครูศิริเทพ สิมาวัน และคุณครูเจริญ วงศ์ตรี
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 27 ก.ย. 59
โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้/โรงเรียนบ้านน้ำยาว จ.น่าน
โรงเรียนบ้านน้ำยาว | 27 ก.ย. 59
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559......คลิก
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 27 ก.ย. 59
ขั้นตอนการบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระบบ SGS
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 27 ก.ย. 59
ขั้นตอนการบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระบบ SGS
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 27 ก.ย. 59
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายพีรพัฒน์ ทิพย์รักษา
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 27 ก.ย. 59
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม | 27 ก.ย. 59
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 27 ก.ย. 59
สามสิบกว่าปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ครูวรรณา อินทร์มี
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 26 ก.ย. 59
รางวัลบ้านนักวิทย์
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา | 26 ก.ย. 59
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานและการบัญชี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 26 ก.ย. 59
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณา เข้ารับพระราชทานทุน เข็มเชิดชูเกียรติ และรางวัลพระราชทาน ประจำปีก
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 26 ก.ย. 59
วันที่ 26 ก.ย. 2559 รองประวัตร์ พันธ์กอง เป็นประธานเปิดงานศิลปะหัตกรรม ครั้งที่ 66 ของนักเรียนกลุ
โรงเรียนแม่สอด | 26 ก.ย. 59
วันที่ 26 ก.ย.2559 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ สพฐ. ระดับ ป.1-ม.3 งานศิลปห
โรงเรียนแม่สอด | 26 ก.ย. 59
วันที่ 23-24 ก.ย. 2559 นายวิมล แปงติ๊บ , นายอุทัย ใจกองคำ ผู้บริหารโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครู
โรงเรียนแม่สอด | 26 ก.ย. 59
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) | 26 ก.ย. 59
การประเมินการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 กันยายน 2559
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 26 ก.ย. 59
การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาห้วยข่า วันที่ 27-28 กันยายน 2559
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 26 ก.ย. 59
ราคากลางการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนดีประจำตำบล(ร.ร.บ้านเกาะเคี่ยม) (ต่อ)
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม | 26 ก.ย. 59
ราคากลางการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนดีประจำตำบล(ร.ร.บ้านเกาะเคี่ยม)
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม | 26 ก.ย. 59
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม สพป. สระบุรี เขต ๒ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม | 26 ก.ย. 59
การประเมินการอ่าน-เขียน ป.๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ก.ย. 59
ประชุมคณะกรรมการประเมินการอ่าน-เขียนฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการระบายสีฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ก.ย. 59
ประชาสัมพันธ์โครงการจำหน่ายดอกประดู่ฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ก.ย. 59
รับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ก.ย. 59
กีฬา - กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 26 ก.ย. 59
การประกวดฮ่ำกะโลง ประเภท เยาวชน
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 26 ก.ย. 59
สรุปเหรียญรางวัล ร.ร.วุฒิวิทยา ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (วันที่ 23-25 กย 59)
โรงเรียนวุฒิวิทยา | 26 ก.ย. 59
รับสมัครครู ด่วน 1.ครูเอกวิชาฟิสิกส์ 2.ครูเอกวิชาภาษาอังกฤษ 3.ครูเอกวิชาสังคมศึกษา
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 26 ก.ย. 59
จัดสรรชุดกีฬา (ปัจจัยพื้นฐานฯ) ภาคเรียนที่ ๑/๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ก.ย. 59
ประกาศผลสอบเข้าอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 26 ก.ย. 59
ร่วมแสดงมุฑิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ ผอ.ชวลิต แพถนอม และคุณครูจินดา โปธายะ ในวันอังคารที่ 27 กันย
โรงเรียนบ้านปากเหมือง | 26 ก.ย. 59
ทริปถ่ายภาพเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ | 26 ก.ย. 59
คำสั้่ง เครือข่ายงานศิลปหัตถกรรมนร. ครั้งที่ 66 ฉบับแก้ไข
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 25 ก.ย. 59
คำสั้่ง เครือข่ายงานศิลปหัตถกรรมนร. ครั้งที่ 66 ฉบับแก้ไข
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 25 ก.ย. 59

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 25 ก.ย. 59
ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถห้องอัจฉริยะ ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 25 ก.ย. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ยินดีกับมหาบัณฑิตทั้ง สอง ท่าน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 25 ก.ย. 59
แผนผังสนามแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 66
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 25 ก.ย. 59
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ระดับศูนย์ฯ กลุ่มโรงเรียนไชยราช-ช้า
โรงเรียนบ้านไชยราช | 25 ก.ย. 59
รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส | 25 ก.ย. 59
แจ้งแก้ไข ตารางการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนร.ครั้งที่ 66
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 25 ก.ย. 59
การแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาระดับอำเภอเมืองจันทบุรี
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 25 ก.ย. 59
กิจกรรมกีฬา "ฟ้าขาวเกมส์"
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 25 ก.ย. 59
อบรมทำสื่อการสอน
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 25 ก.ย. 59
ต้อนรับ โรงเรียน อบต.ดอยงาม ดูงาน
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 25 ก.ย. 59
แจ้งวันประกาศผลสอบเข้าอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 24 ก.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ | 24 ก.ย. 59
ตารางการแข่งขันงานศิลปหัถตกรรมนร.ครั้งที่ 66
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 24 ก.ย. 59
กำลังแสดงหน้าที่ 1/621 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th