หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายศรัณยู ถาวร
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นายคะระโว นิ่มโอ
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวไพศาล อิ่มแก้ว
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ม.3/3
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 3
ร.ร.อนุบาลมิ่งขวัญ    จ.กำแพงเพชร
นางสาวสุภาวดี ศรีธนู
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ม.3/2
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 3
ร.ร.อนุบาลมิ่งขวัญ    จ.กำแพงเพชร

ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ม.1/3
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 3
ร.ร.อนุบาลมิ่งขวัญ    จ.กำแพงเพชร
นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านไชยราช    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,634,233 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,135,679 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,697,469 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,690,345 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,520,126 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,429,152 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,276,359 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,247,484 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,190,288 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,177,964 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,154,346 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) | 29 พ.ค. 58
มอบตัวนักเรียนและประชุมผูปกครอง
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 29 พ.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 29 พ.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 29 พ.ค. 58
วันวิสาขบูชา
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ | 29 พ.ค. 58
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 29 พ.ค. 58
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | 29 พ.ค. 58
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 29 พ.ค. 58
กำหนดการ การประชุมผู้ปกครองและเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 /2558
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 29 พ.ค. 58
โรงเรียนน้ำรอบวิทยายินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการโสภณ ทองจิตร ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา | 29 พ.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกพลศึกษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.58 - 9
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 29 พ.ค. 58
อบต.คูบ อบรมนักเรียน ป.6-ม.3 การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวันรุ่น 29 พ.ค.2558 ณ โรงเรียนบ้านคู
โรงเรียนบ้านคูบ | 29 พ.ค. 58
กำหนดการศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 พ.ค. 58
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 29 พ.ค. 58
รับสมัครครูปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง | 29 พ.ค. 58
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 29 พ.ค. 58
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ | 29 พ.ค. 58
เชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูภัทรนนทคุณ (ธีระ ทิมแตง) วันที่ 14 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00 น.
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | 28 พ.ค. 58
มูลนิธิพระคุณกรุงเทพร่วมกับไทยซัมซุงประกันชีวิตและกระทรวงศึกษาธิการ มอบคอมพิวเตอร์ 30 ชุด
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) | 28 พ.ค. 58
ทุนการศึกษา จาก ผอ.ประสพศรี เตมีย์บุตร
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 28 พ.ค. 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี พ.ศ. 2558
โรงเรียนบ้านโพหวาย | 28 พ.ค. 58
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 28 พ.ค. 58
พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 28 พ.ค. 58
สมศ.ยกเลิกประเมินแบบเก่าใช้ระบบออนไลน์ลดภาระเอกสาร
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 28 พ.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม
โรงเรียนธรรมโฆสิต | 28 พ.ค. 58
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ จังหวัดสตูล
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ | 28 พ.ค. 58
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 พ.ค. 58
สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 พ.ค. 58
กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 พ.ค. 58
โครงการประกวดสื่อป้องกันทุจริต
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 พ.ค. 58
ตารางสอนชั้น ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 28 พ.ค. 58
โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 พ.ค. 58
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 พ.ค. 58
ใบสมัครเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 พ.ค. 58
ประชาสัมพันธ์ประกวดงานเขียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 พ.ค. 58
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) | 28 พ.ค. 58
บรรยากาศ การประชุมห้องเรียนสีเขียว ที่ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ. จ.ลำปาง
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 28 พ.ค. 58
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 27 พ.ค. 58
ภาพงานปรับปรุงอาคารสถานที่27/05/2558
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 27 พ.ค. 58
การแจ้งผลการเรียนระบบออนไลน์
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 27 พ.ค. 58
ดาวน์โหลด ไฟส์บันทึกคะแนน ม.ปลาย
โรงเรียนวังวิเศษ | 27 พ.ค. 58
ดาวน์โหลด ไฟล์บันทึกคะแนน ม.ต้น
โรงเรียนวังวิเศษ | 27 พ.ค. 58
ดาวน์โหลด ไฟส์ลงเวลาเรียน ชอง ม.ปลาย
โรงเรียนวังวิเศษ | 27 พ.ค. 58
ดาวน์โหลด ไฟส์ลงเวลาเรียน ชอง ม.ต้น
โรงเรียนวังวิเศษ | 27 พ.ค. 58
โรงเรียนวัดรังสิต ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ และ ทั่วไป
โรงเรียนวัดรังสิต | 27 พ.ค. 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2558
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 27 พ.ค. 58
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 27 พ.ค. 58
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 27 พ.ค. 58
อนุบาล ๑ , ๒
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 27 พ.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ 1/647 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th