หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสมบัติ สังข์มณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอรอุมา ขันธพาลี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาววันดี ถีระแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวกัญชรส วัฒนพิศิษฐ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางชัชมินทร์ อรรถโสภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสนธี ศรีสังข์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.วัดสันติธรรม    จ.นครสวรรค์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,531,477 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,914,515 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,602,864 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,592,353 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,415,381 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,358,071 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,290,216 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,226,918 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,187,677 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,115,082 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,082,626 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,070,925 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,061,926 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต)
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 02 มี.ค. 58
ตารางการอบรมปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 02 มี.ค. 58
ขอเชิญเข้ารับการอบรมปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 02 มี.ค. 58
คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์” ประจำปี ๒๕๕๘
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 02 มี.ค. 58
นักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 02 มี.ค. 58
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 02 มี.ค. 58
การประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 02 มี.ค. 58
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 02 มี.ค. 58
เรื่อง การจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 02 มี.ค. 58
รายงานการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 02 มี.ค. 58
การเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 02 มี.ค. 58
ปกรายงานประจำปี
โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 02 มี.ค. 58
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ | 02 มี.ค. 58
ดาวโหลด เอกสารคู่มือการทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 คลิ๊ก !!
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม | 02 มี.ค. 58
26 ก.พ 58 ความสำเร็จในการปลูกผักออแกนิคในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 02 มี.ค. 58
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนไชยาวิทยา | 02 มี.ค. 58
๒๐ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ รับสมัครนักเรียน ม.๑ และม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนไชยาวิทยา | 02 มี.ค. 58
๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ สอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
โรงเรียนไชยาวิทยา | 02 มี.ค. 58
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑ /ยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ ๒
โรงเรียนไชยาวิทยา | 02 มี.ค. 58
๑๐ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ สอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
โรงเรียนไชยาวิทยา | 02 มี.ค. 58
๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกาศผล ๐ ,ร ,และ มส. /นักเรียนยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ ๑
โรงเรียนไชยาวิทยา | 02 มี.ค. 58
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่
โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ | 02 มี.ค. 58
กิจกรรมศูนย์อาเซียนศึกษา กิจกรรม Asean Quiz of the week Season 2
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 02 มี.ค. 58
การสอบ LAS ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 02 มี.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนสมเด็จพระศรีๆ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา | 02 มี.ค. 58
2 มีค.2558 ผอ.ประภาส นวลจันทร์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการบ้านสวย เมืองสุข ณ บ้านกลางเหนือ
โรงเรียนวัดควนเมา | 02 มี.ค. 58
24 กพ.2558 ประชุมผู้บริหารเครือข่ายรัษฎาเรืองวิทย์ เตรียมการแสดงกายกรรมเพื่อระดมทุนด้านการศึกษา
โรงเรียนวัดควนเมา | 02 มี.ค. 58
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ทศนิยมน่ารู้
โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา | 02 มี.ค. 58
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสายธรรม | 02 มี.ค. 58
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ราคากลางของงานก่อสร้าง ราคา 1,922,400.00บาท(หนึ่งล้านเก้าแสน
โรงเรียนน้ำริดวิทยา | 02 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านเมรัย | 02 มี.ค. 58
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 วันที่ 20 มีนาคม 2558
โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร | 02 มี.ค. 58
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี “เพื่อการศึกษา”
โรงเรียนวัดดาวเรือง | 02 มี.ค. 58
ขอเชิญทำบุญ ผ้าป่าเพื่อการศึกษา และพัฒนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร
โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร | 02 มี.ค. 58
พิธีมอบเครื่องแบบนักเรียนและสิ่งของพระราชทาน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 02 มี.ค. 58
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพสถิตวิทยารับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประจำปีการศึกษา2558
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 02 มี.ค. 58
บรรยากาศการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้น ม.๑ และ ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนเมืองหลังสวน | 02 มี.ค. 58
งานบัณฑิตน้อย ประจำปี 2558
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 02 มี.ค. 58
โครงการตอบปัญหา ธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสายธรรม | 02 มี.ค. 58
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 25 ก.พ. 58
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 02 มี.ค. 58
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
โรงเรียนบ้านวังรี | 01 มี.ค. 58
นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยปทมธานีศึกษาดูงาน 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนบ้านวังรี | 01 มี.ค. 58
ตรวจสอบภายใน
โรงเรียนบ้านวังรี | 01 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 01 มี.ค. 58
น้ำใจของพี่ที่มีให้น้องๆในโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนบ้านหนองผือ | 01 มี.ค. 58
ขอเชิญประชุม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 01 มี.ค. 58
คำสั่งแต่งคั้งคณะกรรมการคุมสอบLAS,ปลายปีการศึกษา 2557 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 01 มี.ค. 58
คำสั่งแต่งคั้งคณะกรรมการคุมสอบLAS,ปลายปีการศึกษา 2557 ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 01 มี.ค. 58
ต้อนรับนายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ รอง ผอ.รร.บ้านเจดีย์โคะ มารับตำแหน่ง รอง ผอ.รร.บ้านท่าอาจ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 28 ก.พ. 58
ข่าวสารต่าง ๆ
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 28 ก.พ. 58
กำลังแสดงหน้าที่ 1/662 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th