หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,962,104 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,279,069 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,590,167 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,284,901 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,046,299 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 950,973 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 937,971 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 809,132 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 801,892 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 798,662 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 795,450 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 789,076 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 766,680 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 764,753 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายช่ือผู้มีสิทธิสอบครูภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 18 เม.ย. 57
สอบครู สพฐ ปี 2557 สอบ 19 - 20 เมษายน 57
โรงเรียนสังกัดเทศบาล (เว็บไซด์ครูเทศบาล) | 17 เม.ย. 57
เรียนคุณครูอนุบาลวัดปรินายกทุกท่าน คลิกเพื่ออ่านบันทึกข้อความ
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 17 เม.ย. 57
รายชื่อและจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเขาดินประชานุกูล | 17 เม.ย. 57
ประกาศผู้มีสิทธิคัดเลือกสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 17 เม.ย. 57
เวบมาสเตอร์ (วรชาติ) ร่วมงานชุมนุมศิษย์เก่า ส.ร.ค. 40 ปี
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม | 17 เม.ย. 57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 17 เม.ย. 57
1 - 10 พ.ค. นี้ นักเรียน ม.1 เรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน
โรงเรียนไชยาวิทยา | 16 เม.ย. 57
โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ นำนักเรียนร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพร
โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 | 16 เม.ย. 57
รับสมัครครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ | 16 เม.ย. 57
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว จัดกิจกรรมรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุประจำปี 2557 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนสัง
โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 | 16 เม.ย. 57
แจ้งกำหนดการต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียน 2557
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ | 16 เม.ย. 57
โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ จัดกิจกรรมวันสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 | 16 เม.ย. 57
การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 เม.ย. 57
รายงานสอบทานการเงิน เดือน มค.๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 เม.ย. 57
ประชุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 เม.ย. 57
ผ้าป่าการศึกษาจากศิษย์เก่าฯ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม | 16 เม.ย. 57
เข้าค่ายธรรมะนักเรียนม.1-3 ร่วมสมโภชน์พระ ณ วัดป่าสิริจันโท
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 16 เม.ย. 57
บรรพชาภาคฤดูร้อน ณศูนย์เสมารักษ์ ค่ายทหารอำเภอวารินทร์ชำราบ
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 16 เม.ย. 57
อบรมการพัฒนาสินค้าOTOP
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 16 เม.ย. 57
การใช้ตราสัญญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 15 เม.ย. 57
27 เมษายน 57 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย | 15 เม.ย. 57
17 - 26 เมษายน 57 เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย | 15 เม.ย. 57
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 8 พ.ค.57
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย | 15 เม.ย. 57
เปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย | 15 เม.ย. 57
วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 14 เม.ย. 57
ประชุมครู โรงเรียนวัดสำเภาทอง
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 14 เม.ย. 57
นักเรียน โครงการ ก.พ. ให้โอกาส
โรงเรียนกงหราพิชากร | 14 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาครูต่างชาติ ปฏิบัติงานสอนภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 13 เม.ย. 57
คณะครูโรงเะรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก ร่วมกับชาวบ้าน ศิษย์เก่า จัดทำบุญผ้าป่าสมมัคคี เมื่อวันที่ 12 เม.ย
โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก | 13 เม.ย. 57
13-15 เมษายน 2557 ประเพณีสงกรานต์
โรงเรียนประโดกสามัคคี | 13 เม.ย. 57
ตัวอย่างเอกสารการจัดทำคุณลักษณะ/ราคากลาง ครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 13 เม.ย. 57
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (เพิ่มเติม)
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 12 เม.ย. 57
ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านศิลา | 12 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 29 มี.ค. 57
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยวิธีพิเศษ
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 18 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยวิธีพิเศษ
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 26 ต.ค. 56
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยวิธีพิเศษ
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 16 ต.ค. 56
การจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว | 12 เม.ย. 57
คณะครูโรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กทำบุญทอดผ้าป่า
โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก | 12 เม.ย. 57
ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วัดป่าหนองหญ้าปล้อง อ.ทะเมนชัย บุรีรัมย์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 12 เม.ย. 57
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 12 เม.ย. 57
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าคายภาษาอังกฤษค่ะ
โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ | 11 เม.ย. 57
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ประจำปีงบประมาณ 2557
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง | 11 เม.ย. 57
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ภาคเรียนที่ 1/2557 ประจำปีงบประมาณ
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง | 11 เม.ย. 57
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม | 11 เม.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดผ้าป่าสามัคคีและรดน้ำดำหัวครูอาวุโส ประจำปี 2557
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 11 เม.ย. 57
On Demand Room
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 11 เม.ย. 57
ท่าน ผอ. ภาณุวัชร แก้วพงษา นำพาโรงเรียนสู่โครงการทรูปลูกปัญญา 2557
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 11 เม.ย. 57
ยินดีกับบุคลากร ปริญญาตรีและโท
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 11 เม.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ 1/571 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th