หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 1
นายสารยุทธ ถนอมกาย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม    จ.นครศรีธรรมราช
นายภักดี ชูกรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม    จ.นครศรีธรรมราช
นางปนัสยา ชัยรักษา
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวชยาภรณ์ บุญไกร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม    จ.นครศรีธรรมราช
นายอนุชา ธิหล้า
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : นักการ-ภารโรง+แม่บ้าน
ร.ร.คลองลานวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางเหลียว ปิยะวงค์
ตำหแน่ง : แม่บ้าน
กลุ่ม : นักการ-ภารโรง+แม่บ้าน
ร.ร.คลองลานวิทยา    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,035,574 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,700,294 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,384,574 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,309,550 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,121,409 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,055,147 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,768,585 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,727,144 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,720,102 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,551,659 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,467,559 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,453,167 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,433,401 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,418,437 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
26 ส.ค.59 คณะครูเข้าร่วมนิทรรศการศิลปาชีพ ฯ ณ อิมพีเรียลสำโรง
โรงเรียนวัดครุนอก | 29 ส.ค. 59
29 สิงหาคม 2559 รับการนิเทศโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 29 ส.ค. 59
อบรมแกนนำ อย. น้อย
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม | 29 ส.ค. 59
กิจกรรมวันแม่
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม | 29 ส.ค. 59
ค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม | 29 ส.ค. 59
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป. จันทบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านซับตารี | 29 ส.ค. 59
รายงานประจำปี 2559
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 29 ส.ค. 59
แผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปี 2559
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 29 ส.ค. 59
ปฏิทินระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 29 ส.ค. 59
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 29 ส.ค. 59
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 29 ส.ค. 59
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 29 ส.ค. 59
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 29 ส.ค. 59
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 29 ส.ค. 59
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 29 ส.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านโจรก
โรงเรียนบ้านโจรก | 29 ส.ค. 59
รับตรง โดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ม.สงขลานครินทร์ 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 29 ส.ค. 59
แจ้งโอนเงินอุดหนุนฯ ภาคเรียน ๑/๕๙ (๓๐%)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 ส.ค. 59
เลื่อนอบรมการสร้างวินัยทางการเงิน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 ส.ค. 59
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 ส.ค. 59
การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 29 ส.ค. 59
กิจกรรมเข้าค่า English Camp
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 29 ส.ค. 59
เชิญร่วมงาน มุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณ
โรงเรียนวัดก้างปลา | 29 ส.ค. 59
กิจกรรมกีฬาสีภายใน
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 29 ส.ค. 59
พิธีเปิดอาคาร DKT Coffee shop
โรงเรียนด่านขุนทด | 29 ส.ค. 59
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน | 29 ส.ค. 59
แจ้งคณะครูโรงเรียนบ้านมรสวบ เรื่องโครงการระบบการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
โรงเรียนบ้านมรสวบ | 29 ส.ค. 59
ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป | 29 ส.ค. 59
โรงเรียนอนุบาลไทรงามเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมวัยที่โรงเรียนสันป่าสักวิทยา จังหวั
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 29 ส.ค. 59
ส่งนักเรียนร่วมประกวดกิจกรรม
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 29 ส.ค. 59
นิเทศติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 29 ส.ค. 59
ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ “นักวิทย์น้อยทรู” ปีที่ 21 ระจำปี 2559 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเ
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย | 28 ส.ค. 59
กำหนดการสมัครสอบ วัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 28 ส.ค. 59
เกษียณอายุราชการ
โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ | 27 ส.ค. 59
โรงเรียนบ้านโจรก จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านโจรก | 27 ส.ค. 59
ผลการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ (ระดับชั้น ป.4-6)
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 27 ส.ค. 59
วาดภาพอควอเรียมศรีสะเกษ 19 สิงหาคม 2559
โรงเรียนบ้านคูบ | 27 ส.ค. 59
ครูนันทัชพร พวงพุฒ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านโพนดวน 26 สิงหาคม 2559
โรงเรียนบ้านคูบ | 27 ส.ค. 59
ผลการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ (ระดับชั้น ป.1-3)
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 27 ส.ค. 59
ผลการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน (ระดับชั้น ป.4-6)
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 27 ส.ค. 59
แชมป์วอลเลย์บอลหญิง วิทยุการบินฯ ปี 2559
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 27 ส.ค. 59
ผลการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล (ระดับชั้น ป.4-6)
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 27 ส.ค. 59
ผลการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ระดับชั้น ป.4-6)
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 27 ส.ค. 59
ผลการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์(ระดับชั้น ป.4-6)
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 27 ส.ค. 59
ครูนันทัชพร พวงพุฒ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านโพนดวน 26 สิงหาคม 2559
โรงเรียนบ้านคูบ | 27 ส.ค. 59
ผลการแข่งขันประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ระดับชั้น ป.4-6)
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 27 ส.ค. 59
ผลการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.4-6
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 27 ส.ค. 59
ผลการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทเดินตาม (ระดับชั้น ป.1-3)
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 27 ส.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เข้าร่วมเสวนาโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน Special 2 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ 1/614 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th