หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 1
นายธนภัทร ศรีสม
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ(โรงเรียน)
กลุ่ม : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ร.ร.วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)    จ.จันทบุรี
นางอรชร โคจีจุล
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ร.ร.บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)    จ.นครศรีธรรมราช
นายบุญจันทร์ ชีวทรัพย์คิรี
ตำหแน่ง : สาขาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกสอน ปี 2559
ร.ร.บ้านเชิงดอยสุเทพ    จ.เชียงใหม่
นายศตวรรษ ระวังทรัพย์
ตำหแน่ง : สาขาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกสอน ปี 2559
ร.ร.บ้านเชิงดอยสุเทพ    จ.เชียงใหม่
นายณัทชยพงศ์ ศิลปะ
ตำหแน่ง : สาขาสุขศึกษา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกสอน ปี 2559
ร.ร.บ้านเชิงดอยสุเทพ    จ.เชียงใหม่
นางสาวอิสริยะ ปราบพล
ตำหแน่ง : สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกสอน ปี 2559
ร.ร.บ้านเชิงดอยสุเทพ    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,862,614 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,660,071 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,299,409 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,246,220 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,022,211 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,955,900 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,719,769 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,666,801 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,666,778 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,514,973 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,427,516 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,420,753 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,404,122 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,382,724 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
จัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 18 มี.ค. 59
การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช๑๐๕/๒๙
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 16 พ.ย. 58
คู่มือผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนบ้านวังยาง (วังยางวิทยานุกูล)
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) | 26 ก.ค. 59
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 26 ก.ค. 59
ขอเชิญร่วมงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีทรงครองราชย์ ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 29 กรฎาคม 2
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 26 ก.ค. 59
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม | 06 ต.ค. 58
กำหนดจัดงานวันภาษาไทย วันที่ 29 กค 59
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง | 26 ก.ค. 59
ประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | 26 ก.ค. 59
คำสั่งที่ 149/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 26 ก.ค. 59
คำสั่งที่ 150/2559แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดการฝึกอบรมผู้ช่วยจราจร ประจำปี 2559
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 26 ก.ค. 59
ประชาสัมพันธ์โครงการสื่อเสริมภาษาอังกฤษ Echo English and Eng 24
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ | 26 ก.ค. 59
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 23 พ.ค. 58
ผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)ระดับชั้น ป.1-3
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 26 ก.ค. 59
ประเมิน ITA
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | 26 ก.ค. 59
เผยแพร่ผลงานวิจัยคู่มือดำเนินงาน การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง | 26 ก.ค. 59
ก่อสร้างห้องอัจฉริยะและประตูทางเข้าโรงเรียน
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา | 26 ก.ค. 59
โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนระดับชั้นป.5และป.6ภายในวันที่ 27 กค 59
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง | 26 ก.ค. 59
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม | 26 ก.ค. 59
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม | 26 ก.ค. 59
การพัฒนารูปแบบงานประกันคุณภาพภายใน โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ PDC
โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร | 25 ก.ค. 59
สอบกลางภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา | 25 ก.ค. 59
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติวันที่ 11 สิงหาคม 2559
โรงเรียนวีรสุนทร | 25 ก.ค. 59
กำหนดการสอบกลางภาค 1/2559
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา | 25 ก.ค. 59
ขอขอบคุณ คุณครูเรณู แมตสี่ ที่บริจาคเครื่องดนตรีให้โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 25 ก.ค. 59
ค่ายอบรมศีลธรรม "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง"
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 25 ก.ค. 59
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวด ยิ้มใส ระดับประถม
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ | 25 ก.ค. 59
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวด ยิ้มใส ระดับประถม
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ | 25 ก.ค. 59
ชนะเลิศประกวด ยิ้มใส ระดับประถม
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ | 25 ก.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านหนองคันนา | 25 ก.ค. 59
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) | 25 ก.ค. 59
โครงการทัศนศึกษา จินดาสัมพันธ์ และ แสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนวัดจินดาราม | 25 ก.ค. 59
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 25 ก.ค. 59
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง สารและสมบัติของสาร
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม | 25 ก.ค. 59
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกกโอ
โรงเรียนวัดจินดาราม | 25 ก.ค. 59
ตารางสอนนักเรียนปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสายธรรม | 25 ก.ค. 59
แห่เทียนจำนำพรรษา
โรงเรียนวัดจินดาราม | 25 ก.ค. 59
ปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียนวัดจินดาราม | 25 ก.ค. 59
ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนวัดท่าตำหนัก
โรงเรียนวัดจินดาราม | 25 ก.ค. 59
คำสั่งโรงเรียนที่ 132/2559 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามต
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 25 ก.ค. 59
เนื้อหาการออกข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 25 ก.ค. 59
แจ้งการสอบวัดผลกลางภาค
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม | 25 ก.ค. 59
โรงเรียนบ้านเข็กน้อยดำเนินการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย | 25 ก.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
โรงเรียนบ้านตาเป้า | 25 ก.ค. 59
อบรมพัฒนาจิต ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 25 ก.ค. 59
28 ก.ค. 2559 กิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 25 ก.ค. 59
กำหนดประชุมคณะอนุกรรมการสถานศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 24 ก.ค. 59
สัปดาห์ที่ 4 กิจกรรมบทบาทสมมุติการประชามติ
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน | 24 ก.ค. 59
สัปดาห์ที่ -3กิจกรรมรณรงค์ลงประชามติ
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน | 24 ก.ค. 59
15ก.ค.59แห่เทียนพรรษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน | 24 ก.ค. 59
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 24 ก.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ 1/602 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th