หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวสายฝน ปลั่งกลาง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ครูอัตราจ้าง
ร.ร.วัดโชติการาม    จ.นครราชสีมา
นางสาวศศิภา ทองชัย
ตำหแน่ง : ภาษาไทย
กลุ่ม : นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.พัทลุงพิทยาคม    จ.พัทลุง
นางสาวพัชริดา คงเปีย
ตำหแน่ง : ภาษาไทย
กลุ่ม : นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ร.ร.พัทลุงพิทยาคม    จ.พัทลุง
นายบุญมา กงพลี
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
นางสาวผกาแก้ว ชุมพร
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.แชแลพิทยานุสรณ์    จ.อุดรธานี
นายบุญเจริญ สุขสกุล
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.แชแลพิทยานุสรณ์    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,600,818 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,555,933 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,191,133 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,150,434 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,988,921 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,823,080 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,620,696 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,614,966 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,588,182 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,452,706 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,390,532 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,365,194 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,360,161 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,359,744 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เอกสารกีฬาสี ปี 2559
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 31 พ.ค. 59
นักเรียนปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 31 พ.ค. 59
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 31 พ.ค. 59
ขอเเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมงาน วันสถปนาและรำลึกโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ ครบ 7รอบ 84 ปี
โรงเรียนโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ | 31 พ.ค. 59
แผ่นพับแนะนำ นายเสมือน ดงชมภู (ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาสะอาด)
โรงเรียนบ้านนาสะอาด | 31 พ.ค. 59
รายงานประจำปีสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนกุศลวิทยา | 30 พ.ค. 59
สรุปจำนวน ชุมนุม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค.59)
โรงเรียนวังวิเศษ | 30 พ.ค. 59
คำสั่ง ที่ 97/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินความยั่งยืน โรงเร
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 30 พ.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 30 พ.ค. 59
คำสั่งเวรยามเดือน มิถุนายน 2559
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 30 พ.ค. 59
การประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 59
การเฝ้าระวังป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 59
ผู้บริหาร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต๒ เยี่ยมชมโรงเรียน ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 30 พ.ค. 59
ระดับผลการสอบ o-net ของโรงเรียนทิพพากรวิทยาการ
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 30 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 30 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 30 พ.ค. 59
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา | 30 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี | 30 พ.ค. 59
การอนุมัติเงินงวดโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 59
การขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 59
การประกวดผลงานทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 59
การเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 59
การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 59
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 59
ขอเชิญชมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 พ.ค. 59
ตารางเรียนนักเรียน 1-2559
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 30 พ.ค. 59
ตารางสอนครู 1-2559
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 30 พ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ ประชุมผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค.2559
โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา) | 29 พ.ค. 59
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 3/2559 (วันที่ 21มี.ค.2559)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 29 พ.ค. 59
แผ่นพับ SAR 58
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ | 29 พ.ค. 59
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเยี่ยมชมงานการศึกษาพิเศษของโรงเรียนวัดจันทนารามฯ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 29 พ.ค. 59
SAR 58
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ | 29 พ.ค. 59
โรงเรียนบ้านพันเสา เป็นโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนบ้านพันเสา | 29 พ.ค. 59
รณรงค์ต่อต้านและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านพันเสา | 29 พ.ค. 59
แบบฟอร์มประมวลผลรายวิชา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 29 พ.ค. 59
เอกสารประกอบกิจกรรมบูรณาการ
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 29 พ.ค. 59
รายงานการประชุมวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 (สัปดาห์ที่ 2)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 29 พ.ค. 59
โรงเรียนวิถีพุทธ คุณธรรมชั้นนำ ศูนย์สุริยธาตุ ม.ศ.5 ปฐมศิวิไลซ์
โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2 | 29 พ.ค. 59
รายงานการประชุมวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 (สัปดาห์ที่ 1)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 29 พ.ค. 59
ร.ร บ้านป่ามะกรูดจัดจำหน่ายเหรียญกษาปณื์ ที่ระลึก
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 29 พ.ค. 59
วันไหว้ครู กิจกรรมบูชาพระคุณครู
โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2 | 29 พ.ค. 59
รวมพลังปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาความร่มรื่นในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2 | 29 พ.ค. 59
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2 | 29 พ.ค. 59
รายงานการประชุมวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 (เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 29 พ.ค. 59
โครงงานเครื่องกรองน้ำพลังงานทดแทน
โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2 | 29 พ.ค. 59
ประมวลภาพปฐมนิเทศผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน 9 ปีการศึกษาที่ผ่านมา
โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2 | 29 พ.ค. 59
รายงานการประชุมวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 (เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 29 พ.ค. 59
คลิป ครู LD ออกเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนตั้งแต่เริ่มต้น
โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2 | 29 พ.ค. 59
คลิป ครูออกเยี่ยมบ้าน จะได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงตั้งแต่เริ่มต้น
โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2 | 29 พ.ค. 59
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 29 พ.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ 1/582 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th