หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางธันยพัต แสงอาวุธ
ตำหแน่ง : ครูปฐมวัย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านเชียงยืน    จ.มหาสารคาม
นางสุพลณี เฮืองศรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านเชียงยืน    จ.มหาสารคาม
นายนิคม ภู่พันธ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.วัดสารอด    จ.กรุงเทพมหานคร
นางรวิวรรณ ศรีสุนนท์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.วัดสารอด    จ.กรุงเทพมหานคร
นายวีระศักดิ์ บุตรแสง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.วัดสารอด    จ.กรุงเทพมหานคร
นางพุทธชาติ เนตรานนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.วัดสารอด    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,480,019 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,841,408 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,577,653 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,551,932 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,380,278 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,335,023 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,261,805 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,204,089 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,159,548 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,087,050 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,048,336 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,045,825 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,042,170 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 31 ม.ค. 58
ประกาศ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 31 ม.ค. 58
ผลการสอบเข้าเรียน ม.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย | 30 ม.ค. 58
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาตื ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย | 30 ม.ค. 58
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม
โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย | 30 ม.ค. 58
เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนบ้านซับตารี | 30 ม.ค. 58
นักเรียนอนุบาลศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
โรงเรียนบ้านซับตารี | 30 ม.ค. 58
คำสั่งเวรกุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 30 ม.ค. 58
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 30 ม.ค. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 30 ม.ค. 58
ปฏิรูปการเรียนรู้-ทำตัวชี้วัด
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 30 ม.ค. 58
การแอบอ้างโครงการ สพฐ.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 ม.ค. 58
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 ม.ค. 58
การยกย่องสถานศึกษาดีเด่นด้านดนตรีไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 ม.ค. 58
การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 ม.ค. 58
วารสาร อบจ.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 ม.ค. 58
การอบรมช่างไฟฟ้า
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 ม.ค. 58
ขอเชิญประชุม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 ม.ค. 58
ขอข้อมูลนำ้หนัก ส่วนสูง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 30 ม.ค. 58
รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส | 30 ม.ค. 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียนและความประพฤติ
โรงเรียนเมืองหลังสวน | 30 ม.ค. 58
กุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ | 30 ม.ค. 58
ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเกนประสงค์กรมพลศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวช้าง | 30 ม.ค. 58
พิธีต้อนรับผู้อำนวยการ นายไพโรจน์ ฟักคง เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) | 30 ม.ค. 58
งานประจำปีวัดนาพรม 6-8 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) | 30 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนวัดอุทัยธาราม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม | 30 ม.ค. 58
การประเมิน สมศ.รอบ 3
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 30 ม.ค. 58
วันครู2558
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 30 ม.ค. 58
แนวปฏิบัติในการปรับพฤติกรรมตามค่านิยมของคนไทย 12 ประการ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล (http://www.krutessaban.com)ครูเทศบาล | 30 ม.ค. 58
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู
โรงเรียนสังกัดเทศบาล (http://www.krutessaban.com)ครูเทศบาล | 30 ม.ค. 58
การแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 31 "จันทบูรเกมส์"
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 | 30 ม.ค. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศ่ึกษา 2558
โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 | 30 ม.ค. 58
ติวเข้ม O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเมืองหลังสวน | 30 ม.ค. 58
ก่อสร้างอาคารเรียน 105/29
โรงเรียนบ้านท่าสาป | 30 ม.ค. 58
ขอเชิญท่านผู้ปกครองร่วมกำลังใจให้กับนักเรียนในงานกีฬาสีโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ | 30 ม.ค. 58
ประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 30 ม.ค. 58
กำหนดการงาน Parinayok’s Open House คลิกอ่านรายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 30 ม.ค. 58
บันทึกข้อความการอยู่เวรแทนในวันหยุดราชการ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 30 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ดนตรีไทย
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง | 29 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ดนตรีไทย
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง | 29 ม.ค. 58
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ( ชั่วคราว ) มุจลินท์
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 29 ม.ค. 58
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 29 ม.ค. 58
จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายภูบูรพา
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู | 29 ม.ค. 58
ภาพอาคาร สปช ๑๐๑/๒๖
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก | 29 ม.ค. 58
แนวข้อสอบ pizza
โรงเรียนวังวิเศษ | 29 ม.ค. 58
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 29 ม.ค. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) | 29 ม.ค. 58
จ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม | 29 ม.ค. 58
โลโก้โรงเรียน
โรงเรียนวัดโคกยาง-ควนนกหว้า | 29 ม.ค. 58
สอบ onet nt ม.3 และ ป.6
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 29 ม.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ 1/646 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th