หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
นางสาวเสาวนีย์ หามนตรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วังน้อยวิทยาภูมิ    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายดนัย ศุภพรโอฬาร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : มัธยมศึกษา
ร.ร.วังน้อยวิทยาภูมิ    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายบุรุษศักดิ์ คิดฉลาด
ตำหแน่ง : หัวหน้าวิชาการช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กลุ่ม : มัธยมศึกษา
ร.ร.วังน้อยวิทยาภูมิ    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางบุษกร ชมชู
ตำหแน่ง : หัวหน้าสายชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กลุ่ม : มัธยมศึกษา
ร.ร.วังน้อยวิทยาภูมิ    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวสุวารี ผ่องวิถี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : มัธยมศึกษา
ร.ร.วังน้อยวิทยาภูมิ    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวชลิดา พัยธ์พิมพ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : มัธยมศึกษา
ร.ร.วังน้อยวิทยาภูมิ    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,451,735 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,063,294 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,997,152 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,935,813 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,874,329 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,690,416 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,499,353 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,437,831 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,433,650 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,362,725 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,318,065 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,278,436 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,250,961 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
สอบวัดและประเมินผลผู้เรียนโครงการ ส.พ.ค.ให้โอกาส ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 | 11 ก.พ. 59
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสมัญ (ป.6) ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 11 ก.พ. 59
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญ (ป.4-ป.5) ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 11 ก.พ. 59
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง-เนตรนารีสำรอง (ป.1-ป.3) ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 11 ก.พ. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสตรีพังงา | 11 ก.พ. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนพนมศึกษา | 11 ก.พ. 59
ตารางการจัดสอบนักเรียนชั้น ม.1 – ม.2 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 11 ก.พ. 59
มอบ CD เตรียมสอบ O-NET
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ก.พ. 59
มาตรการเฝ้าระวังเทศกาลวันวาเลนไทน์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ก.พ. 59
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ก.พ. 59
โครงการฝึกอบรมวิชาลูกเสือช่อสะอาด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ก.พ. 59
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ก.พ. 59
ประกวดการคัดลายมือระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ก.พ. 59
ประชาสัมพันธ์กำหนดการพัฒนาข้าราชการครูฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ก.พ. 59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ | 11 ก.พ. 59
ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 11 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ป
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 11 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ป
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 11 ก.พ. 59
ขอเชิญผู้ปกครอง หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 มีนาคม 2559
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 11 ก.พ. 59
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 11 ก.พ. 59
ประกาศผลสอบ คนเก่งฉวาง 59 ระดับ ป.1-2
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 11 ก.พ. 59
ประกาศผลสอบ คนเก่งฉวาง 59 ระดับ ป.3-4
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 11 ก.พ. 59
ประกาศผลสอบ คนเก่งฉวาง 59 ระดับ ป.5-6
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 11 ก.พ. 59
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 11 ก.พ. 59
การประกวดร้องเพลงสากลระดับปฐมวัย
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 11 ก.พ. 59
ขอเชิญร่วมการประกวดเดินแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิล
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 11 ก.พ. 59
10 ก.พ 59 บ้านพักเด็กและครอบครัวส่งมอบโครงการปลูกผักปลอดสารและปลูกข้าวในวงบ่อซีเมนต์
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 10 ก.พ. 59
กิจกรรมการสร้างจิตสาธารณะ
โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น | 10 ก.พ. 59
กิจกรรมอยู่อย่างพอเพียง
โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น | 10 ก.พ. 59
กิจกรรมความซื่อสัตย์สุจรืต
โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น | 10 ก.พ. 59
กิจกรรมการมีวินัย
โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น | 10 ก.พ. 59
กิจกรรมด้านทักษะกระบวนการคิด
โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น | 10 ก.พ. 59
คำสั่งโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ที่ 36/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “เปิดโลกวิชาการ ฯ
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 10 ก.พ. 59
คณบดีคณะครุศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 10 ก.พ. 59
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 10 ก.พ. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2559
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 10 ก.พ. 59
รับตรง สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 10 ก.พ. 59
ประกาศ ผลการสอบชิงทุนโครงการมูลนิธิบ้านความรู้ คลิกรายละเอียด
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 10 ก.พ. 59
นายภคบูลย์ พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒
โรงเรียนสายธรรม | 10 ก.พ. 59
ผู้อำนวยการโรงเรียน,อดีตผู้ช่วยผู้จัดการ และคณะครู ลงพื้นที่โซนภาคใต้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และแนะแ
โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ | 10 ก.พ. 59
รับรายงานตัวเด็ก ๆ อ. 1 ปี 59
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 10 ก.พ. 59
ประกาศผลสอบ O-Net ป.6,ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย | 10 ก.พ. 59
ตารางสอบ O-Net ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย | 10 ก.พ. 59
ตารางสอบ O-net
โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย | 10 ก.พ. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 10 ก.พ. 59
ประกาศผลการสอบครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย ๕๙
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 10 ก.พ. 59
แบบบันทึกผลงาน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 10 ก.พ. 59
ดาวน์โหลดใบสมัคร ม.1
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา | 10 ก.พ. 59
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เข้ารับมอบจักรยานพระราชทาน จากสมเด็กพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โรงเรียนบ้านท่าเสา | 10 ก.พ. 59
กำลังแสดงหน้าที่ 1/580 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th