หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
นายณรงค์ ภาคภูมิ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)    จ.สุโขทัย
นางสาวทัดดาว แซ่ลิ้ม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : บุคลากรโรงเรียนวัดแสนสุข
ร.ร.วัดแสนสุข    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมะลิวัลย์ อินธิเดช
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พยุห์วิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นาย ประมวน วรรณกุล
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ    จ.อุดรธานี
นางสาวพัทยา ปรือปรัง
ตำหแน่ง : ครูธุรการ
กลุ่ม : บุคลาการทางการศึกษา
ร.ร.กุญชรศิรวิทย์    จ.ศรีสะเกษ
นายสุชาติ คงสุข
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บึงศรีราชาพิทยาคม    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,440,724 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,753,159 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,543,649 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,488,934 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,326,227 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,309,912 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,225,005 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,151,524 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,116,271 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,051,297 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,011,652 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,008,608 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 986,953 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันคริสต์มาส 25 ธันวาคม
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 22 ธ.ค. 57
แจ้งยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม | 18 ธ.ค. 57
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคที่ นนทบุรี ได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน เป็นตัวแทนแข่งระดับประเท
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 21 ธ.ค. 57
23ธ.ค.57ขอเชิญเที่ยวงานข้าวหลามใหญ่ปิ้งไก่แซบ ปี 2557 เป็นปีที่ 9 ของพี่น้องชาวตำบลโคกหินแฮ่ ประกอบ
โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ | 21 ธ.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าศิลา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านท่าศิลา | 21 ธ.ค. 57
ระเบียบวาระการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่11/2557(23 ธันวาคม 2557)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 21 ธ.ค. 57
เชิญคณะครูและบุคลากรประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 11/2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 21 ธ.ค. 57
คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง ศึกษาดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 21 ธ.ค. 57
สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ข้อมูลน่ารู้
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 21 ธ.ค. 57
สื่อการเรียนรู้ แท็บเล็ต ป.2 วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 21 มิ.ย. 56
สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเก็บรักษาแหล่งข้อมูล
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 21 มิ.ย. 56
สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง มาเก็บข้อมูลกันเถอะ
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 21 มิ.ย. 56
สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต ป.2 วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ความสำคัญของคอมพิวเตอร์
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 21 มิ.ย. 56
สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง แบบรูปของรูปเรขาคณิต ตอนที่ 2
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 21 ธ.ค. 55
การเรียนรู้แท็บเล็ต ป.1 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง รู้จักของเล่นของใช้
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 21 ธ.ค. 55
สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง แบบรูปของรูปเรขาคณิต ตอนที่ 1
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 21 ธ.ค. 55
สื่อการเรียนรู้ แท็บเล็ต ป.1 วิชาภาษาไทย-ใบโบกใบบัว รู้จำคำนำเรื่อง
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 21 ธ.ค. 55
ขอเชิญคณะครูทุกท่านประชุม วันที่ 19 ธ.ค57 เวลา 15.00 น ณ ห้องธุรการ
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา | 20 ธ.ค. 57
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 ธค.57
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา | 20 ธ.ค. 57
19 ธันวาคม 57 ประกวดบรรยายธรรมที่วัดสระแก้ว
โรงเรียนบ้านวังรี | 20 ธ.ค. 57
18 ธัวาคม 57 นักเรียนร่วมกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะวัฒนธรรมจังหวัด ที่วัดสระแก้ว
โรงเรียนบ้านวังรี | 20 ธ.ค. 57
5 ธันวาคม 57 วันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านวังรี | 20 ธ.ค. 57
3 ธันวาคม 57 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ Pre O-NET ของสพฐ.
โรงเรียนบ้านวังรี | 20 ธ.ค. 57
ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย | 20 ธ.ค. 57
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 9
โรงเรียนเจริญวิทย์ | 20 ธ.ค. 57
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 9
โรงเรียนเจริญวิทย์ | 20 ธ.ค. 57
ประถมศึกษาปีที่ 3-4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 9
โรงเรียนเจริญวิทย์ | 20 ธ.ค. 57
ประถมศึกษาปีที่ 1-2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 9
โรงเรียนเจริญวิทย์ | 20 ธ.ค. 57
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9
โรงเรียนเจริญวิทย์ | 20 ธ.ค. 57
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9
โรงเรียนเจริญวิทย์ | 20 ธ.ค. 57
ประถมศึกษาปีที่ 3-4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9
โรงเรียนเจริญวิทย์ | 20 ธ.ค. 57
ประถมศึกษาปีที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9
โรงเรียนเจริญวิทย์ | 20 ธ.ค. 57
ประถมศึกษาปีที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทักษะภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9
โรงเรียนเจริญวิทย์ | 20 ธ.ค. 57
เช็คเกรดออนไลน์
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 20 ธ.ค. 57
การเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 20 ธ.ค. 57
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์ แนะแนวศึกษาต่อ
โรงเรียนบ้านคูบ | 20 ธ.ค. 57
สรุปผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557 โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 20 ธ.ค. 57
ผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 20 ธ.ค. 57
ผลการสอบ Pre O - NET ป. 6 เครือข่ายหว้านใหญ่
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา | 20 ธ.ค. 57
ผลการสอบ Pre O - NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา | 20 ธ.ค. 57
แม่หมู....หนาวมากๆ วันบุญผ้าป่า 18-19 ธค.2557
โรงเรียนบ้านคูบ | 20 ธ.ค. 57
รับขวัญวันเกิดผู้อำนวยการโรงเรียน (19 ธันวาคม 2557)
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 19 ธ.ค. 57
บริษัท เมเยอร์ซิล บริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์ให้โรงเรียนบ้านหนองไหล จำนวน 40000 บาท (19 ธันวาคม 2
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 19 ธ.ค. 57
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 สกลนคร 4 กิจกรรม
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 19 ธ.ค. 57
ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติปี 5 ธันวาคม 2557
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 19 ธ.ค. 57
พิธีถวายราชดุดีพระบิดาลูกเสือไทย 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 19 ธ.ค. 57
รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2558
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 19 ธ.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถังน้้าซีเมนต์
โรงเรียนลำน้ำพอง | 19 ธ.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ(ล่าสุด)
โรงเรียนลำน้ำพอง | 19 ธ.ค. 57
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนลำน้ำพอง | 19 ธ.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ 1/647 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th