หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวจุฬาลักษณ์ พูลติ้ม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
นายทัศนัย ทั่งทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
นายอัศม์เดช คงทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวปัทมา ทองคำ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : คณะครู
ร.ร.อนุบาลเศรษฐราณี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุภัสร จัดรัมย์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
นางสาวสายฝน กระมูลวงษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฮงฮั้ว    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,039,645 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,963,549 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,728,797 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,718,723 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,379,735 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,202,226 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,102,996 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,996,211 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,988,155 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,732,913 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,713,788 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,654,636 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,645,034 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,624,270 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,587,026 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,495,725 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผล O-NET ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านซับตารี | 28 มี.ค. 60
โรงเรียนบางดีวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนบางดีวิทยาคม | 28 มี.ค. 60
SAR สามหมอวิทยา 2559
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 28 มี.ค. 60
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ
โรงเรียนพยุห์วิทยา | 28 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบ ๑๐๐ ปี โรงเรียนบ้านเชียงยืน วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านเชียงยืน อ
โรงเรียนบ้านเชียงยืน | 28 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนขนอมพิทยา | 28 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูต่างชาติ วันที่27-31มีนาคม60
โรงเรียนขนอมพิทยา | 28 มี.ค. 60
แจ้งกำหนดการ มอบตัวนักเรียนซื้อหนังสือ กำหนดเปิดเรียน
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 28 มี.ค. 60
แนวปฏิบัติช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 มี.ค. 60
ประกาศปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 มี.ค. 60
สถิติรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 27 มี.ค. 60
สถิติรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 27 มี.ค. 60
โอเน็ตรายบุคคล
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 27 มี.ค. 60
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ | 27 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) | 27 มี.ค. 60
การปักกิ่งชำ ในขวด
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 27 มี.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาเมียนมาร์
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 27 มี.ค. 60
ระเบียบการสมัคร และหลักฐานในการสมัคร
โรงเรียนสมอทอดศึกษา | 27 มี.ค. 60
รายละเอียดต่าง ๆ ของค่าใช้จ่าย
โรงเรียนสมอทอดศึกษา | 27 มี.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนใหม่ของโรงเรียน
โรงเรียนสมอทอดศึกษา | 27 มี.ค. 60
#ประกาศ! โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต | 27 มี.ค. 60
ผลสอบ Onet ปีการศึกษา2559 โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 27 มี.ค. 60
ประกาศผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านวนท่าแครง | 27 มี.ค. 60
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ สอบวัดความรู้ เพื่อขอย้ายเข้าเรียนชั้นป.2-6 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 27 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนของนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก | 27 มี.ค. 60
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 มี.ค. 60
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 มี.ค. 60
การบริหารอัตรากำลังฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 มี.ค. 60
รายงานสถานการณ์ละเมิดสิทธิเสรีภาพฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราววิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม | 27 มี.ค. 60
โรงเรียนอนุบาลพัทลุงกำหนดจ่ายเงินเรียนฟรี อ.1-2 และ ป.1-6 วันที่่ 3 พ.ค.2560 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 27 มี.ค. 60
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบุ่งคล้านคร | 27 มี.ค. 60
เชิญร่วมงานเปิดโลกวิชาการ บัณฑิตน้อย และฟ้าใสอาลัยรัก
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 26 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียน ม.๑ , ม.๔ เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 | 26 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา | 26 มี.ค. 60
ผลการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ O-NET โรงเรียนสหมิตรพิทยา
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 26 มี.ค. 60
ผลการสอบ O-NET 59 รายบุคคล
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 26 มี.ค. 60
ผลสอบ O-net 59 รายบุคคล
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 26 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนประถมนนทรี | 26 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบ O-NETm3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดปลายสระ | 26 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบ O-NETp6 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดปลายสระ | 26 มี.ค. 60
แบบคำนวณภาษี ภ.ง.ด.91
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 26 มี.ค. 60
ผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 25 มี.ค. 60
ผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 25 มี.ค. 60
ผลสอบโอเน็ต 58-59
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 25 มี.ค. 60
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 25 มี.ค. 60
ผล สอบ O-Net ม.3 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนแม่สอด มาแล้วค่ะ
โรงเรียนแม่สอด | 25 มี.ค. 60
คะแนนโอเน็ต ม.3 รายบุคคล ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) | 25 มี.ค. 60
คะแนนโอเน็ต ป.6 รายบุคคล ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) | 25 มี.ค. 60
เปิดรับสมัครรุ่นที่24(เปิดเรียน 24 กรกฎาคม 2560)เพียง30คนเท่านั้น
โรงเรียนมหาสารคามการบริบาล | 25 มี.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ 1/600 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th