แบบสำรวจความต้องการทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน
1 .
จันทบุรี
1.27  % 
2 .
เกะเสม็ด
18.99  % 
3 .
ลาวใต้
18.99  % 
4 .
เชียงใหม่
59.49  % 
5 .
ประจวบคีรีขันธ์
1.27  % 

  ปิดหน้าต่างนี้
จำนวนผู้ร่วมโหวดทั้งหมด 79 ท่าน